Đêm

465141039

Khuya lắm rồi, sao còn chưa đi ngủ

Thức làm gì, đợi ai đấy hả em?

Ngủ đi em, đêm vậy mà ngắn

Giấc mộng vùi, mong em không giật mình.

 

Khuya lắm rồi, sao đèn em vẫn sáng?

Thức làm việc, hay đợi ai đấy em?

Ngủ đi em, chuyện để ngày mai nói

Hay em sợ, lỡ một giây phút nào.

 

Khuya lắm rồi, sao chuyện mình chưa dứt

Ngoài cửa sổ, trăng non xõa trên đầu

Em đợi ai, mà tím sầu đôi mắt

Đừng chờ nữa, em ơi, mộng qua rồi.

 

 

Nhi Nguyen

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s